Funding

Vetenskapsrådet (ICG, Postdoc grant)

imageedit_6_9180549331EU (Marie Skłodowska-Curie)

imageedit_4_4960817974Kungl. Vetenskaps Akademien

imageedit_5_7655346121 Konung Gustav V:s 80års fond

imageedit_1_5338305335 Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg

Chalmers Forskningsfonden

Top